Bestyrelsen

Velkommen til Hadsund Skytteforening 

Bestyrelsen

Formand:...................Jens Lund ( Riffel )Næstformand:...........Jan Fly (Riffel + Bue)Kasserer:...................Jan Nielsen (Pistol +Bue)


Kan kontaktes efter kl 15 på hverdage på mobil nr 60170356Bestyrelsesmedlem:   Robert Winther ( Pistol ) Bestyrelsesmedlem: Mikkel Grathe   (Pistol ) Bestyrelsesmedlem: Kent Dion Hansen (Riffel+ pistol )Bestyrelsesmedlem: Chris Johannesen  (Pistol  )

 

 

                            Aktivitets udvalget 


Gitte Christoffersen


 

Jan Nielsen