Velkommen

Velkommen til Hadsund Skytteforening Hjemmeside


KLUB INFO

Det er blevet besluttet på vores opstartsmøde mandag d. 10/8 2020, at udskyde åbningsdatoen af vores skydebane til mandag d. 5/10 2020.


Dette skyldes, at vi endnu ikke finder det forsvarligt for alle vores medlemmer af hensyn til COVID-19, og udfra regeringens anbefalinger.


Der blev også besluttet, at der skal opsættes en plexiglasplade ved kassen, og der skal indkøbes gummihandsker til alle vagtansvarlige, samt der opstilles sprit ved indgangen, der SKAL benyttes af ALLE.

Vi kan godt se, at der er en udfordring med hensyn til udlån af våben – dette arbejder vi på at finde løsning på snarest muligt.


Der vil cirka 14 dage før opstart d. 5/10 2020 være et nyt møde for vagtplansdeltagere, så alle de nye retningslinjer kan komme på plads for alle i vores skytteforening.


Vi håber, at alle stadig vil forblive medlemmer i den nye sæson.


Kontingentet for denne sæson vil blive sendt ud snareste - til betaling midt i september, og vil være gældende til og med maj måned 2021.


Vi håber og tror på, at der er forståelse for disse beslutninger fra alle.


Venlig hilsen
Hadsund Skytteforening

Nyt opstart af ny aktivitet:

Bueskydning.  

vi har nu nogle skytter som er ved at blive udannet træner og vi er snart klar til at komme i gang vi forventer at starte oktober med træning 


Har du/ i lyst til at være en del Hadsund skytteforenings nye aktivitet Bue skydning så kontakt/eller kom i klubben for att høre mere i kan også finde os på Facebook og blive medlem af gruppen der vli løbende være indformationer om alt der sker i klubben  


Så har i lyst til at prøve skydning som idræt, så er det bare at møde op på en af dagene .


Vi har riffelskydning  mandag - onsdag  kl. 18 - 20.30.


Pistol  skydning tirsdag kl. 19 - 21.


Alle dage vil der være en instruktør til stede, som kan give den nødvendige information


I kan kontakt os her 


Formand Jens Lund : jccl@dbmail.dk

eller

Kasserer Jan Nielsen : bobbelsnekeren@gmail.comNy våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger


Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.


Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”


Hvem skal søge?


Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.


Hvordan søger man?


Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?


SKV6 blanketten findes her


Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år

•Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse

•Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening


Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?


•Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen

•Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben

•Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen


Gyldig fra:


Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.


SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.


ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018. Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt.


I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid. 

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.


Gyldig til:


Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.


Læs hele Bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414


Med venlig hilsen

Hadsund skytteforening

Stadionvej 25

9560 Hadsund 

Webmaster