Velkommen

Velkommen til Hadsund Skytteforening Hjemmeside

Her på vores hjemmeside kan i finde en masse om skydning og hvad vi ellers kan til byde, bare klik på panelet i siden

og du er godt i gang

 

 

 

 

Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger

 

Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.

 

Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”

 

Hvem skal søge?

 

Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.

 

Hvordan søger man?

 

Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?

 

SKV6 blanketten findes her

 

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?

 

•Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år

•Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse

•Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening

•Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening

 

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?

 

•Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen

•Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben

•Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen

•Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen

 

Gyldig fra:

 

Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.

 

SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.

 

ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018. Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt.

 

I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid.

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.

 

Gyldig til:

 

Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

 

Læs hele Bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414

 

 

 

 

Til nye skytter:

 

Har i lyst til at prøve skydning som idræt, så er det bare at møde op på en af dagene .

 

Vi har riffelskydning mandag - onsdag kl. 18 - 20.30.

 

Pistol skydning tirsdag kl. 19 - 21.

 

Alle dage vil der være en instruktør til stede, som kan give den nødvendige information

 

 

I kan kontakt os her

 

Formand Jens Lund : jccl@dbmail.dk

eller

Kasserer Jan Nielsen : bobbelsnekeren@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Hvis du har øvrige spørgsmål eller kommentarer kan vi kontaktes ved at i send os en mail

bobbelsnekeren@gmail.com

 

 

Med venlig hilsen

Hadsund skytteforening

Stadionvej 25

9560 Hadsund

Webmaster